Uslovi Korišćenja i Prodaje

PAŽNJA: Upotrebom ove internet stranice potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili sve navedene uslove korišćenja (u daljem tekstu „uslovi“) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise.

 

Uslovima korišćenja definisana su pravila koja potrošačima omogućavaju kupovinu proizvoda iz našeg asortimana. AU Melisa zadržava pravo promene Uslova korišćenja i prodaje, shodno novitetima i/ili izmenama zakonske regulative.

 

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) AU Melisa obaveštava posetioce ove internet stranice o sledećim stavkama:

 

Osnovni podaci o firmi:
Apotekarska Ustanova Melisa

Adresa: Vojvode Putinka 4 Majur

Delatnost i šifra delatnosti: 4473

Matični broj: 17657984

Poreski broj: 104467172

Kontakt telefon: 015/377-368

E-mail: kontakt@melisa.rs

Korišćenje internet sajta

Internet sajt (apoteka.melisa.rs) svaka njegova stranica i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu. Opisi pojedinačnih proizvoda na (apoteka.melisa.rs) , sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je zvanično odobrila nadležna institucija i koje je sastavni deo pakovnog materijala. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda, kao ni uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica. Pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na (apoteka.melisa.rs) pacijenti moraju konsultovati lekara, farmaceuta ili drugo stručno lice, te AU Melisa ne može biti, na bilo koji način, odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica.

 

Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve oznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Privatnost podataka

AU Melisa poštuje privatnost posetilaca (apoteka.melisa.rs) te će informacije do kojih dođe upotrebom (apoteka.melisa.rs) koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da se podaci o njihovoj upotrebi sajta (apoteka.melisa.rs) koriste zarad naplate i dostave proizvoda, interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. AU Melisa neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, AU Melisa nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.

Registracija

Registracija nije obavezna da bi se kupovina realizovala. Kupovina se može obaviti i bez registracije.

Da bi se Kupac registrovao, mora imati najmanje 18 godina.

Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije na (apoteka.melisa.rs)

 

Nakon završetka procesa registracije na email, Korisnik stiče mogućnost za pristup pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su podaci o narudžbini ili status kupovine.

 

Korisnik registracijom potvrđuje:

  • da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Apoteka Melisa ONLINE shop-a, tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije
  • da daje izričitu saglasnost AU Melisa da može, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka obrađivati podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da AU Melisa navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga Apoteka Melisa ONLINE shop-a kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba

Registrovani korisnici su dužni da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Apoteka Melisa ONLINE shop-a. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju elektronskim putem i neopozivi su. Nakon prijema porudžbine preko internet stranice, u obavezi smo da izvršimo potvrdu prijema iste putem telefona ili e-maila. Ukoliko nismo u mogućnosti da isporučimo sve naručene proizvode, isporučićemo raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome ćemo Vas obavestiti e-mailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaćemo Vam e-mail o predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

Način isporuke

Au Melisa ima zaključen Ugovor sa Beks kurirskom službom.

 

Prodavac inicira usluge kurirske službe pošto je potrošač potvrdio porudžbinu. Sve porudžbine napravljene do 14h biće isporučene sutradan, a najkasnije u roku od 5 radnih dana, ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti. Ukoliko je porudžbina izvršena preko vikenda (subota ili nedelja) ili tokom praznika, isporuka se vrši prvog sledećeg radnog dana, a najkasnije u roku od 5 dana, ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti.

 

AU Melisa se obavezuje da naručene artikle isporuči neoštećene i u predviđenom roku. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja poručenog proizvoda proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku, kao i da odbije prijem vidno oštećene robe.

Plaćanje

Proizvode koje želite da kupite možete plaćati pouzećem ili platnom karticom. Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih ili skrivenih troškova.

  • Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje iznosa sa porudžbenice prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u gotovom novcu na ruke dostavnom radniku koji Vam donosi pošiljku.
  • Plaćanje platnim karticama (Dina, Visa, Master ili Maestro). Prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, sistem će Vas preusmeriti na sigurnosni link Banca Intesa gde je potrebno da unesete podatke o Vašoj platnoj kartici. Ukupna suma i broj pošiljke su automatski uneti i ne mogu se menjati.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje prihvatilac platnih kartica, Banca Intesa, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu ni u jednom trenutku.

 

AU Melisa je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena podataka potrošača ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije banka ili nadležni državni organi.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.gl.RS br.62/2014), obaveštavamo Vas da imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.

 

Izjavu o odustanku od ugovora možete preuzeti OVDE.

 

Izjavu je potrebno da odštampate, popunite podatke koji nedostaju, potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica), i pošaljete na adresu: AU Melisa, ul. Vojislava Ilića 9, 15000, Šabac, kontakt telefon 015/601-392.

 

Možete nas kontaktirati i putem e-maila na:

kontakt@melisa.rs ili pozivnom na broj 015/601-392. Naši operateri će vam tražiti informaciju o artiklima koje želite da vratite i broju porudžbine, posle čega će Vam stići e-mail sa detaljnim uputstvima za dalje postupanje, kao i sa dokumentom, tj. izjavom.

 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

 

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je kupac poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

 

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

Član 33. Zakona o zaštiti potrošača

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

 

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Povrat/reklamacija robe

Reklamaciju na robu kupljenu preko internet (apoteka.melisa.rs) kupac može da izjavi telefonom 015/601-392, pisanim putem: AU Melisa, ul. Vojislava Ilića 9, 15000, Šabac, elektronskim putem na e-mail (kontakt@melisa.rs) isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

 

AU Melisa je dužna da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da ih čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije kupca.

 

AU Melisa je dužna da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

 

AU Melisa je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju.

 

Odgovor AU Melisa na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

 

AU Melisa je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca.

 

Ukoliko AU Melisa iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Nemogućnost kupca da dostavi AU Melisa ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 

AU Melisa je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca.

 

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

 

Kupac koji je obavestio AU Melisa o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od AU Melisa da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

 

Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl. 

 

Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe. Kupac, po zakonu, nema pravo na reklamaciju robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja i zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

 

Odgovor AU Melisa na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

 

Ovlašćena osoba AU Melisa za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane kupca koji je robu kupio preko internet sajta (apoteka.melisa.rs) u REKLAMACIONI LIST koji dostavlja kupcu unosi sledeće podatke: ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

 

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija.

 

Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane AU Melisa koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.

 

Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava kupca pisanim putem ili slanjem obaveštenja elektronskim putem.

Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret AU Melisa.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, AU Melisa je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Tačnost informacija

AU Melisa će nastojati da podaci i informacije na (apoteka.melisa.rs) budu tačni i ažurni, ali istovremeno ne garantuje njihovu tačnost i ažurnost, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korisnici koriste informacije sa (apoteka.melisa.rs) na svoj sopstveni rizik.

Odgovornost

AU Melisa ne prihvata bilo kakvu odgovornost za porudžbine primljene od osoba mlađih od 18 godina, kao ni isporuku robe istim.

AU Melisa ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišcenja (apoteka.melisa.rs)

Saglasnost i promena uslova

Obavezni ste da pre kupovine putem internet stranice (apoteka.melisa.rs) pročitate ove uslove kupovine. AU Melisa se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Korišćenje naših servisa podrazumeva Vašu saglasnost sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj internet strani.